logo bip.gov.pl

 MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

www.mzk.grudziadz.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Akty prawne / Sposób załatwiania spraw
1.

W Spółce obowiązuje „Instrukcja Kancelaryjna” oraz „Instrukcja Organizacji i Zakresu działania archiwum zakładowego”, które w szczegółowy sposób regulują zasady postępowania z korespondencją wpływającą z zewnątrz oraz powstającą w toku prowadzenia działalności, a w szczególności: - tryb przyjmowania spraw wpływających do Spółki, - zasady postępowania w trakcie załatwiania spraw, - sposób i zasady gromadzenia i udostępniania danych i informacji. Zadania związane z przyjmowaniem spraw w formie pisemnej wykonuje: Sekretariat główny zlokalizowany w siedzibie Spółki przy ul. Dworcowej 47, czynny w dni robocze codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14.30. Każda sprawa w formie korespondencji wpływająca do Spółki podlega zaewidencjonowaniu w odpowiednim „dzienniku pism przychodzących”. Następnie kieruje się ją do właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej celem jej załatwienia. Komórka organizacyjna nadaje bieg sprawie i ostatecznie zgodnie z KPA ją załatwia, udzielając odpowiedzi: pisemnych-listownie, faxem, e-mailem lub bezpośrednio tj. ustnie bądź telefonicznie. Niezależnie od spraw wpływających do Spółki w formie pisemnej, przyjmowane są skargi i wnioski bezpośrednio od pasażerów i klientów firmy w następujący sposób: - codziennie przez całą dobę  w Dyspozytorni przy ul. Dworcowej 47, na parterze, tel. 56-45-04-222, - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 14.30 przez Dyspozytora Motorniczych w części dotyczącej ich pracy, tel. 56-45-04-223, - codziennie przez całą dobę przez Dyspozytora Kierowców w części dotyczącej ich pracy, tel. 56-45-04-234. Niezależnie od rejestrów i ewidencji wymienionych wyżej, każda komórka organizacyjna prowadzi swój wewnętrzny rejestr zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Zakończone sprawy podlegają archiwowaniu i przechowywaniu w odpowiednim okresie w archiwum zakładowym po uprzednim posegregowaniu ich na materiały archiwalne (kat. A) i materiały niearchiwalne (kat.B). Zasady udostępniania danych zawartych w archiwum określa wewnętrzna instrukcja w sprawie organizacji archiwum zakładowego.


Podmiot udostępniający informację: MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu
Za treść odpowiada: Małgorzata Stec-Żwirbel
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Stec-Żwirbel
Data wytworzenia informacji: 2003-09-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-09-29
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-12 07:55

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj