logo bip.gov.pl

 MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

www.mzk.grudziadz.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Majątek / Aktywa
1.

bilans 2017 roku

Według stanu na 01.01.2018r. majątek Spółki przedstawia się następująco: 1. Aktywa trwałe - 28.411.403,86 zł 2. Aktywa obrotowe -7.344.304,60 zł Razem Aktywa:  35.755.708,46 zł
1. Kapitał własny - 18.590.206,31 zł 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 17.165.502,15 zł Razem Pasywa: 35.755.708,46 zł.


Podmiot udostępniający informację: MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu
Za treść odpowiada: Małgorzata Stec-Żwirbel
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Stec-Żwirbel
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-03 14:21

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj