logo bip.gov.pl

 MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

www.mzk.grudziadz.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Majątek / Aktywa
1.

bilans 2016 roku

Według stanu na 01.01.2017r. majątek Spółki przedstawia się następująco: 1. Aktywa trwałe - 28.801.707,66 zł 2. Aktywa obrotowe -5.667.093,54 zł Razem Aktywa:  34.468.801,20 zł
1. Kapitał własny - 18.550.592,76 zł 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 15.918.208,44 zł Razem Pasywa: 34.468.801,20zł.


Podmiot udostępniający informację: MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu
Za treść odpowiada: Małgorzata Stec-Żwirbel
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Stec-Żwirbel
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-13 07:13

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj