logo bip.gov.pl

 MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

www.mzk.grudziadz.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Majątek / Aktywa
1.

bilans 2018 roku

Według stanu na 01.01.2019r. majątek Spółki przedstawia się następująco: 1. Aktywa trwałe - 38.493.318,92 zł 2. Aktywa obrotowe -8.235.692,59 Razem Aktywa:  46.729.011,51 zł
1. Kapitał własny - 17.773.899,03 zł 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 28.955.112,48 zł Razem Pasywa: 46.729.011,51 zł.


Podmiot udostępniający informację: MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu
Za treść odpowiada: Małgorzata Stec-Żwirbel
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Stec-Żwirbel
Data wytworzenia informacji: 2015-06-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2015-06-10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-23 08:18

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj