logo bip.gov.pl

 MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

www.mzk.grudziadz.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne / Przedmiot działania
1.

 

1.Podstawowym przedmiotem  działalności  Spółki jest:

49.31.Z           Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

81.29.Z           Pozostałe sprzątanie,

49.39.Z.          Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

49.41.Z           Transport drogowy towarów,

52.29.C           Działalność pozostałych agencji transportowych,

74.90.Z           Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
                        niesklasyfikowana

52.21.Z           Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

81.30.Z           Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

38.11.Z           Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.12.Z           Zbieranie odpadów niebezpiecznych,

38.21.Z           Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

38.22.Z           Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

38.31.Z           Demontaż wyrobów zużytych,

39.00.Z           Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa
związana z gospodarką z odpadami

96.09.Z           Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

75.00.Z           Działalność weterynaryjna

 2. Ponadto Spółka prowadzi następującą działalność:

45.20.Z           Konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych, z wyłączeniem motocykli,

47.30.Z           Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

45.32.Z           Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
                        z wyłączeniem motocykli,

55.10.Z           Hotele i motele z restauracjami,

45.11.Z           Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,

45.19.Z           Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych,
                        z wyłączeniem motocykli,

81.29.Z           Pozostałe sprzątanie,

73.11.Z           Działalność agencji reklamowych,

71.20.B           Pozostałe badania i analizy techniczne,

68.20.Z           Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

43.99.Z           Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

42.11.Z           Roboty związane z budową dróg i autostrad,

42.12.Z           Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

43.21.Z           Wykonywanie instalacji elektrycznych,

43.29.Z           Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

38.31.Z           Demontaż wyrobów zużytych,

38.32.Z           Odzysk surowców z materiałów segregowanych.

47.99.Z           Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
                       i targowiskami.

47.78.Z           Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
                       w wyspecjalizowanych sklepach.


Podmiot udostępniający informację: MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu
Za treść odpowiada: Małgorzata Stec-Żwirbel
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Stec-Żwirbel
Data wytworzenia informacji: 2003-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-27 13:45

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj