logo bip.gov.pl

 MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

www.mzk.grudziadz.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne / Władze Spółki / Zarząd
1.

Zarząd Spółki reprezentuje jednoosobowo: Paweł Maniszewski-Prezes Zarządu

 Zarząd Spółki jest organem, który prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, do którego kompetencji należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej, a w szczególności:
-zgłaszanie Spółki do rejestru sądowego
-zgłaszanie zmian dotyczących Spółki w sądzie rejestrowym
-prowadzenie księgi udziałów
-składanie rocznych sprawozdań z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych
-zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników
-opracowywanie projektów planów wieloletnich i rocznych Spółki
-ustalanie projektów regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki oraz wnioskowanie zmian
-ustanawianie pełnomocnictw i prokury


Podmiot udostępniający informację: MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu
Za treść odpowiada: Małgorzata Stec-Żwirbel
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Stec-Żwirbel
Data wytworzenia informacji: 2003-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-03 14:40

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Zarząd
 Rada Nadzorcza
 Zgromadzenie Wspólników
wersja do druku drukuj